Zavicefta effekt

Kliniske programmer for Zavicefta har evaluert effekten i 7 studier med > 3.000 pasienter1-4

Effekten på cIAI* ble evaluert i 3 RECLAIM studier, 2 studier (RECAPTURE) så på effekten på cUVI* og den nylige publiserte studien REPROVE så på effekten på HAP/VAP*.
 

REPRISE var en patogenrettet studie som evaluerte effekten hos pasienter med ceftazidimeresistent Enterobacteriaceae og  Pseudomonas aeruginosa komplisert urinveisinfeksjon (cUVI*), eller komplisert intraabdominal infeksjoner.

*cIAI - komplisert intraabdominal infeksjon; *cUVI - komplisert urinveisinfeksjon; *HAP/VAP - sykehuservervet pneumoni, inkludert ventilator-assosiert pneumoni

 

Effekt på ceftazidimresistente Enterobacteriaceae og P.aeruginosa1

REPRISE er den første patogenrettede, internasjonale, åpne, fase-3 studien på Zavicefta på cUVI og cIAI.1 Studien viser at Zavicefta er et effektivt alternativ til karbapenem hos pasienter med ceftazidimresistente Enterobacteriaceae og P.aeruginosa.1

Adaptert fra Carmeli Y, et al. 2016

 

Effekt ved kompliserte intraabdominale infeksjoner (cIAI)2

RECLAIM er en internasjonal, randomisert dobbeltblind, komparativ, fase-3 studie utført på mer enn 1000 pasienter.2

Studien viser at Zavicefta er like effektiv som meropenem når kombinert med metronidazol hos hospitaliserte pasienter med gramnegative cIAI.2

Lignende effekt mot ceftazidimfølsomme og ceftazidimresistente patogener.2

Adaptert fra Mazuski JE, et al. 2016

Adaptert fra Mazuski JE, et al. 2016

 


Effekt ved kompliserte urinveisinfeksjoner (cUVI)3

RECAPTURE: En internasjonal, randomisert, dobbelblind, komparativ, fase-3 studie, utført på over 1000 pasienter.3

Studien viser at Zavicefta er like effektiv som doripenem hos hospitaliserte pasienter med gramnegative cUVI, inkludert pyelonefritt.3

Adaptert fra Wagenlehner FM, et al. 2016

 

Effekten ved HAP/VAP4

REPROVE er en internasjonal fase-3 studie på pasienter med sykehuservervet pneumomi (HAP) inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP) som evaluerer effekt og sikkerhet på Zavicefta sammenliknet med meropenem.4

Studien viste at Zavicefta var et effektivt alternativ til meropenem ved behandling av HAP/VAP forårsaket av gramnegative patogener.4

Adaptert fra Torres A, et al, 2018

Referenser:

1. Carmeli Y, Armstrong J, Laud PJ et al, Ceftazidime-avibactam or best available therapy in patients with ceftazidime-resistant Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa complicated urinary tract infections or complicated intra-abdominal infections (REPRISE): a randomised, pathogen-directed, phase 3 study, Lancet Infect Dis 2016, ;16: 1-13
2. Mazuski JE, Gasink LB, Armstrong J et al, Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-abdominal Infection: Results From a Randomized, Controlled, Double-Blind, Phase 3 Program, Clin Infect Dis 2016;62:1380-9
3. Wagenlehner FM, Sobel JD, Newell P et al, Ceftazidime-avibactam Versus Doripenem for the Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, Including Acute Pyelonephritis: RECAPTURE, a Phase 3 Randomized Trial Program, Clin Infect Dis 2016;63:1-9
4. Torres A, Zhong N, Pachl J et al, Ceftazidime-avibactam versus meropenem in nosocomial pneumonia, including ventilator-associated pneumonia (REPROVE): a randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority trial, Lancet Infect Dis 2018;18:285-95

PP-ZVA-NOR-0082