Zavicefta - studier og effekt

Effekten av Zavicefta er evaluert i 7 studier med over 3.000 pasienter1-4

Effekten på cIAI ble evaluert i 3 RECLAIM studier. 2 studier (RECAPTURE) så på effekten på cUVI. REPROVE studien så på effekten på HAP/VAP.

I tillegg er effekten av ceftazidime/avibaktam sett på i REPRISE1, som er en patogenrettet studie som evaluerte effekten hos pasienter med ceftazidimeresistent Enterobacteriaceae og  Pseudomonas aeruginosa komplisert urinveisinfeksjon (cUVI) eller komplisert intraabdominal infeksjon.
 

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i referanse 1-4.

 

 

Nyttig om Zavicefta

Referenser:

1. Carmeli Y, Armstrong J, Laud PJ et al, Ceftazidime-avibactam or best available therapy in patients with ceftazidime-resistant Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa complicated urinary tract infections or complicated intra-abdominal infections (REPRISE): a randomised, pathogen-directed, phase 3 study, Lancet Infect Dis 2016, ;16: 1-13
2. Mazuski JE, Gasink LB, Armstrong J et al, Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-abdominal Infection: Results From a Randomized, Controlled, Double-Blind, Phase 3 Program, Clin Infect Dis 2016;62:1380-9
3. Wagenlehner FM, Sobel JD, Newell P et al, Ceftazidime-avibactam Versus Doripenem for the Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, Including Acute Pyelonephritis: RECAPTURE, a Phase 3 Randomized Trial Program, Clin Infect Dis 2016;63:1-9
4. Torres A, Zhong N, Pachl J et al, Ceftazidime-avibactam versus meropenem in nosocomial pneumonia, including ventilator-associated pneumonia (REPROVE): a randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority trial, Lancet Infect Dis 2018;18:285-95
5. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096