Zavicefta indikasjoner

Zavicefta er indisert til voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre for behandling av følgende infeksjoner :

•    Komplisert intraabdominal infeksjon (komplisert IAI)
•    Komplisert urinveisinfeksjon (komplisert UVI), inkludert pyelonefritt
•    Sykehuservervet pneumoni, inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP)

Behandling av pasienter med bakteriemi som forekommer i assosiasjon med, eller mistenkes å være i assosiasjon med noen av infeksjonene oppført over.

Zavicefta er også indisert til behandling av:

  • infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne pasienter med begrensede behandlingsmuligheter
  • infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre med begrensede behandlingsmuligheter

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

 

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Les mer om effektdata

 

Zavicefta - virkningsmekanisme

Se film om Zavicefta virkningsmekanisme

(Video: PP-ZVA-NOR-0136)

Ceftazidim hemmer syntese av bakteriell peptidoglykan cellevegg ved å binde seg til penicillinbindende-proteiner (PBP), som fører til bakteriell cellelysering og død.1

Nyttig om Zavicefta

Referanse:

1. Zavicefta SPC  

PP-ZVA-NOR-0137