Zavicefta indikasjoner

Zavicefta til behandling av cUVI, cIAI, HAP/VAP og til pasienter med begrensede behandlingsmuligheter.1

 

Komplisert UVI

 

Komplisert IAI

 

Komplisert urinveisinfeksjon
(komplisert UVI), inkludert pyelonefritt

Komplisert intraabdominal infeksjon
(komplisert IAI)

VAP aerobe gramnegative organismer

Sykehuservervet pneumoni, inkludert
ventilator-assosiert pneumoni
(VAP)

Behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe
gramnegative organismer hos voksne pasienter
med begrensede behandlingsmuligheter

 

 

Les mer om effektdata

 

Zavicefta - virkningsmekanisme

Se film om Zavicefta virkningsmekanisme

Ceftazimid hemmer syntesen av peptidoglykan i bakteriens cellevegg ved å binde seg til penicillinbindende proteiner (PBP), noe som fører til cellelysering og -død.

Referanse:

1. Zavicefta SPC 01.02.2020     

PP-ZVA-NOR-0082