Dokumentert effekt ved behandling av pasienter med cSSTI og CAP

Zinforo er en femte generasjons cefalosporin med et utvidet spektrum av aktivitet* sammenlignet med tredje generasjons cefalosporiner2.

Zinforo tilbyr dekning på tvers av en rekke patogener som er vanlig i kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev (cSSTI) og pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP)1,3,4.

*Effekten er vist på cSSTI i kliniske studier mot følgende patogener som er følsomme overfor Zinforo® in vitro: Staphylococcus aureus (inkludert methicillin-resistent stamme), Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosusgroup, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca og Morganella morganii1.

Nyttig om Zinforo

Referanser:

1. Zinforo SPC
2. Laudano JB. Ceftaroline fosamil: a new broad-spectrum cephalosporin, J Antimicrob Chemother 2011;66(Suppl. 3):iii11–iii18
3. Corey G, Wilcox M, Talbot G, et al, CANVAS 1: the first Phase III, randomized, double-blind study evaluating ceftaroline fosamil for the treatment of patients with complicated skin and skin structure infections, Clin Infect Dis 2010;51:641–50
4. File TM, Low DE, Eckburg PB, et al, Integrated Analysis of FOCUS 1 and FOCUS 2: Randomized, Doubled-Blinded, Multicenter Phase 3 Trials of the Efficacy and Safety of Ceftaroline Fosamil versus Ceftriaxone in Patients with Community-Acquired Pneumonia, Clin Infect Dis 2010; 51:1395–405

 

PP-ZFO-NOR-0010