Effekten av Zinforo bekreftet hos CAP-pasienter i real-world setting

 

Kliniske suksessrater i CAPTURE-studien*7, 9

 

Komorbiditeter hos pasienter ≥65 år fra CAPTURE-studien*9

*CAPTURE var en retrospektiv kohortstudie relatert til gjeldende behandlingspraksis i USA. I CAPTURE ble klinisk respons registrert som "vellykket" hvis årsaken til avsluttet behandling med Zinforo enten var klinisk kurasjon uten videre behov for antibiotika, eller klinisk forbedring med bytte til et oralt antibiotikum. Begrensninger i CAPTURE-studien inkluderer de som er knyttet til en retrospektiv studie, hvor informasjon blir hentet fra kliniske diagrammer. Disse inkluderer rapportering av mikrobiologiske data uten bekreftelse av resultater fra et sentralt laboratorium, uthenting av informasjon fra ikke-standardiserte pasientskjema, og mangel på randomisering eller blinding for kontroll av potensielle skjevheter. Dette fører til økt risiko for enkelte typer skjevheter9.

Referanser:

5. Dryden M, Zhang Y, Wilson D et al, A Phase III, randomized, controlled, non-inferiority trial of ceftaroline fosamil 600 mg every 8 h versus vancomycin plus aztreonam in patients with complicated skin and soft tissue infection with systemic inflammatory response or underlying comorbidities, J Antimicrob Chemother 2016;71:3575–84
7. Maggiore C,Pasquale T, Cole P et al, Ceftaroline fosamil for treating skin and skin structure infections or community-acquired pneumonia in patients with renal insufficiency, Expert Rev Clin Pharmacol 2015;8:141–53.
9. Udeani G, Evans J, Cole P et al, Ceftaroline Fosamil for the Treatment of Community-Acquired Bacterial Pneumonia in Elderly Patients, Hosp Prac 2014;42:109–15. 

PP-ZFO-NOR-0010