Fase III-studier CAP 

Zinforo er vurdert i tre fase III-studier: FOCUS 1 og 2 og Asia CAP4,11.

FOCUS 1 og 24
To fase III, randomiserte, dobbel blinde, multinasjonale, multisenter, noninferiority studier som sammenligner ZINFORO (600 mg IV hver 12. time, justert for moderat nedsatt nyrefunksjon) vs. ceftriaxone (1 g IV hver 24. time) for behandling av sykehusinnlagte, men ikke akuttinnlagte, pasienter med CAP i PORT (Pneumonia outcomes research team) risikoklasse III eller IV (ITT, N=1240). 1153 pasienter ble behandlet i 5-7 dager og evaluert i MITTE (modified intent-to-treat efficacy)-populasjonen. Sikkerhet ble evaluert i MITT-populasjonen.

Primært endepunkt: For å fastslå noninferiority i CE (clinical evaluable)- og MITTE-populasjoner ved TOC-besøk (test-of-cure).

Sekundære endepunkt: For å fastslå klinisk kureringsrate i ME (microbiologically evaluable)- og mMITTE-populasjonene (microbiological MITTE) ved TOC, klinisk kurering ved EOT (end of therapy)-besøk, mikrobiologisk resultat ved TOC, klinisk og radiografisk suksess ved TOC, klinisk og mikrobiologisk respons av patogener ved TOC, klinisk tilbakefall ved LFU (late follow-up)-besøk, mikrobiologisk reinfeksjon/tilbakefall ved LFU, og sikkerhet.

Klinisk kurering er definert som opphør eller forbedring av alle tegn og symptomer på lungebetennelse og ingen videre mikrobakteriell behandling nødvendig.


Asia CAP11

En fase III, prospektiv, multisenter (Kina, Taiwan, Korea, Vietnam og India), randomisert, dobbelblind, noninferiorior med nestet superiority studie. 

763 pasienter ble behandlet i 5–7 dager og evaluert i MITT-populasjonen. Studiedesignet minner om FOCUS-studiene, med følgende unntak:

  • Innlemming av asiatiske pasienter i motsetning til i hovedsak europeiske og nordamerikanske pasienter i FOCUS 1 og 2
     
  • Bruk av ceftriaxone 2 g hver 24. time som sammenligningsgrunnlag for overhold av behandlingsanbefalinger for Asia-Pacific-landene (1 g hver 24. time ble benyttet i FOCUS-studiene). Effekten ble justert etter FOCUS 1- og 2-studiene
Referanser:

4. File TM, Low DE, Eckburg PB et al, Integrated Analysis of FOCUS 1 and FOCUS 2: Randomized, Doubled-Blinded, Multicenter Phase 3 Trials of the Efficacy and Safety of Ceftaroline Fosamil versus Ceftriaxone in Patients with Community-Acquired Pneumonia, Clin Infect Dis 2010; 51:1395–405
11. Zhong NS, Sun T, Zhuo C et al, Ceftaroline fosamil versus ceftriaxone for the treatment of Asian patients with community-acquired pneumonia: a randomised, controlled, double-blind, phase 3, non-inferiority with nested superiority trial, Lancet Infect Dis 2015;15:161–71

 

 

PP-ZFO-NOR-0010