FOCUS 1 & 2, Asia CAP

Klinisk kureringsrate noninferior til ceftriaxone og data for rask respons med Zinforo i CAP

Samlet klinisk kureringsrate var lik for Zinforo og ceftriaxone4:

  • 84.3% vs 77.7% (CE-populasjonen)
  • 82.6% vs 76.6% (MITTE-populasjon)

69.5% av pasienter behandlet med Zinforo oppnådde klinisk stabilitet og forbedrede symptomer på dag 414 

 

Focus 1 og 2: Kliniske responsrater på dag 4*†14

Samlet (differanse 10,1 %; 95 % konfidensintervall, -0,6 % til 20,6 %).
Streptococcus pneumoniae P=0,03

 

Kliniske kureringsrater: FOCUS 1 og 24

Ceftaroline 600 mg hver 12. time vs. ceftriaxone 1 g hver 24. time

Vektet behandlingsdifferanse, % (95 % CI)
-    6.7 (1.6-11.8)
-    6.0 (1.4-11.8)

 

Kliniske kureringsrater: Asia CAP11

Ceftaroline 600 mg hver 12. time vs. ceftriaxone 2 g hver 24. time*

Vektet behandlingsdifferanse, 9.9% (95% CI)

*Det primære målet var å fastsette kliniske kureringsrater ved TOC-besøk (8-15 dager etter siste dose) i CE-populasjonen; noninferior ble definert som en nedre grense av 95 % CI ≥ –10 % for differensen mellom grupper.  Hvis dette ble oppnådd, oppga protokollen at superiority skulle bli konkludert hvis den nedre grensen av 95 % CI ≥ 0 %11.

 

FOCUS: Kliniske resultater etter patogen (integrert mikrobiologisk modifisert ITT-populasjon)4

Referanser:

4. File TM, Low DE, Eckburg PB et al, Integrated Analysis of FOCUS 1 and FOCUS 2: Randomized, Doubled-Blinded, Multicenter Phase 3 Trials of the Efficacy and Safety of Ceftaroline Fosamil versus Ceftriaxone in Patients with Community-Acquired Pneumonia, Clin Infect Dis 2010; 51:1395–405
11. Zhong N, Sun C, Zhui C et al, Ceftaroline fosamil versus ceftriaxone for the treatment of Asian patients with community-acquired pneumonia: a randomised, controlled, double-blind, phase 3, non-inferiority with nested superiority trial, Lancet Infect Dis 2015;15:161–71
14. Eckburg P, Friedland HD, Llorens L et al, Day 4 Clinical Response of Ceftaroline Fosamil Versus Ceftriaxone for Community-Acquired Bacterial Pneumonia, Infect Dis Clin Pract 2012;20:254–60.
 

 

PP-ZFO-NOR-0010