COVERS-studien evaluerer effekten i en mer alvorlig syk pasientpopulasjon enn CANVAS

Pasientene i COVERS-studien har tegn på systemisk inflammatorisk respons og/eller underliggende komorbiditet assosiert med nedsatt immunrespons5.

Zinforo 600 mg ble gitt hver 8. time vs. vancomycin 15 mg/kg hver 12. time + aztreonam 1 g hver 8. time5.

 

Kliniske kureringsrater5

 

COVERS: Kliniske kureringsrater etter cSSTI infeksjonstype og alvorlighetsgrad (MITT-populasjon)*5

Differanse, % (95% CI)
Cellulitt, 3.87 (-4.66, 13.09)
Infeksjon i traumasår eller kirurgisk sår, -10.3 (-24.14, 5.84)
Stor kutan abscess, -2.47 (-14.18, 10.85)
Infeksjon i brannsår, -13.16 (-27.48, 5.48)
SIRS, 5.37 (-3.45, 15.23)
Bakteriemi, 15.28 (-15.79, 44.58)
SIRS eller bakteriemi, 5.78 (-2.98, 15.43)

Referanse:

5. Dryden M, Zhang Y, Wilson D et al, A Phase III, randomized, controlled, non-inferiority trial of ceftaroline fosamil 600 mg every 8 h versus vancomycin plus aztreonam in patients with complicated skin and soft tissue infection with systemic inflammatory response or underlying comorbidities, J Antimicrob Chemother 2016;71:3575–84

PP-ZFO-NOR-0010