Effekten av Zinforo bekreftet hos pasienter i real-world setting

Kliniske suksessrater i utvalgte undergrupper i CAPTURE*-studien6,7,15.

 

Samlet klinisk suksessrate på 85 % med Zinforo i cSSTI i real-world-pasienter6.

Disse dataene er real world og er derfor utsatt for potensiell skjevhet, vanligvis assosiert med observasjonsbasert forskning.
*CAPTURE var en retrospektiv kohortstudie relatert til gjeldende behandlingspraksis i USA. I CAPTURE ble "klinisk suksess" definert som klinisk kurering uten videre behov for behandling med antibiotika eller klinisk forbedring med bytte til orale legemidler ved avsluttet Zinforo-behandling. Siden CAPTURE er en retrospektiv chart-review studie er den underlagt begrensningene kjent fra denne typen studiedesign.6.

†Zinforo er egnet for pasienter med ulike BMI og legemidlet må ikke doseres etter vekt15.
‡Normal/mild nedsatt nyrefunksjon, eller moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Samlet klinisk suksessrate var 88–91 %7.
 

Referanser:

6. Santos PD, Davis A, Jandourek A et al, Ceftaroline fosamil and treatment of acute bacterial skin and skin structure infections: CAPTURE study experience, J Chemother 2013;25:341–6
7. Maggiore C,Pasquale T, Cole P et al, Ceftaroline fosamil for treating skin and skin structure infections or community-acquired pneumonia in patients with renal insufficiency, Expert Rev Clin Pharmacol 2015;8:141–53.
15. Evans JD, Udeani G, Cole P et al, Ceftaroline Fosamil for the Treatment of Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections in Obese Patients, Postgrad Med 2014;126:128–34.

PP-ZFO-NOR-0010