Patogendekning

Zinforo brytningspunkter for følsomhetstesting1

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) brytningspunkter for følsomhetstesting er vist nedenfor. 

  1Henviser til dosering av voksne eller ungdom (fra 12 år og 33 kg) med ceftarolin hver 12. time med 1-times infusjoner. Merk: Det er ingen data fra kliniske forsøk rundt bruken av ceftarolin til å behandle CAP forårsaket av S. aureus hvor MIC for ceftarolin er > 1 mg/l.
  2Henviser til dosering av voksne eller ungdom (fra 12 år og 33 kg) med ceftarolin hver 8. time med 2-timers infusjoner for å behandle cSSTI. S. aureus hvor MIC for ceftarolin er ≥ 4 mg/l er sjelden. PK-PD-analyser tyder på at dosering av voksne eller ungdom (fra 12 år og 33 kg) med ceftarolin hver 8. time med 2-timers infusjoner kan behandle cSSTI forårsaket av S. aureus hvor MIC for ceftarolin er 4 mg/l.
  3Utledet følsomhet basert på følsomhet for benzylpenicillin.

   

  Effekt er vist i kliniske studier ved: 

  Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner

   Pneumoni ervervet utenfor institusjon

   Ingen tilfeller av CAP forårsaket av MRSA ble innrullert i studiene. Tilgjengelige kliniske data kan ikke bekrefte effekt mot stammer av S. pneumoniae som ikke er følsomme for penicillin,

    Antibakteriell aktivitet mot andre relevante patogener.

    Klinisk effekt er ikke etablert mot følgende patogener, men in vitro-studier indikerer at de vil være følsomme for ceftarolin ved fravær av ervervede motstandsmekanismer:

    Anaerobe mikroorganismer
    Grampositive mikroorganismer

    • Peptostreptococcus arter

    Gramnegative mikroorganismer

    • Fusobacterium arter

    In vitro data indikerer at følgende arter ikke er følsomme overfor ceftaroline:

    • Chlamydophila arter
    • Legionella arter
    • Mycoplasma arter
    • Proteus arter
    • Pseudomonas aeruginosa
    Referanse

    1. Zinforo SPC

    PP-ZFO-NOR-0010