Zinforo dosering

Ingen dosejustering er nødvendig for de fleste eldre pasienter, eller pasienter med samtidige komorbiditeter, inkludert pasienter med fedme1. Dosejusteringer er påkrevd hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (CrCL < 50 ml/min) og for barn og ungdom med kroppsvekt < 33 kg1.

Dosering ved CAP

Dose for voksne og unge i aldersgruppen 12 til < 18 år med kroppsvekt ≥ 33 kg1 og med kreatininclearance (CrCL) > 50 ml/min.

 

Dosering ved cSSTI

Dose for voksne og unge i aldersgruppen 12 til < 18 år med kroppsvekt ≥ 33 kg1 og med kreatininclearance (CrCL) > 50 ml/min.

Dosering hos voksne med normal nyrefunksjon, kreatinin-clearance (CrCL) >50 ml/min

 • a For pasienter med nyreclearance over normalen, og som får standard dose, kan en infusjonstid på 60 minutter være å foretrekke.
 • b Infusjonstider på mindre enn 60 minutter og høye doseanbefalinger er kun basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser.
 • c For behandling av S. aureus der ceftarolin MIC er ≤ 1 mg/l, anbefales standard dose.

 

Dosering hos pediatriske pasienter med normal nyrefunksjon, kreatinin-clearance (CrCL) > 50 ml/min*

 • a For pasienter med nyreclearance over normalen, og som får standard dose, kan en infusjonstid på 60 minutter være å foretrekke
 • b Infusjonstider på mindre enn 60 minutter, nyfødte og høye doseanbefalinger er kun basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser
 • c For behandling av S. aureus der ceftarolin MIC er ≤ 1 mg/l, anbefales standard dose
 • * Beregnet ved bruk av Schwartz-formelen (i ml/min/1,73 m2) for pediatriske pasienter
   

 

Dosering hos voksne med nedsatt nyrefunksjon, kreatinin-clearance (CrCL) ≤ 50 ml/min

 • a Beregnet ved bruk av Cockcroft-Gault-formelen for voksne. Dosen er basert på CrCL. CrCL skal overvåkes nøye og dosen justeres i henhold til endringer i nyrefunksjon
 • b Ceftarolin kan hemodialyseres. Zinforo skal derfor administreres etter hemodialyse på dager med hemodialyse
 • c Infusjonstider på mindre enn 60 minutter og høye doseanbefalinger er kun basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser
 • d For behandling av S. aureus der ceftarolin MIC er ≤ 1 mg/l, anbefales standard dose
   

Dosering hos pediatriske pasienter med nedsatt nyrefunksjon, kreatinin-clearance (CrCL) ≤ 50 ml/min

 • a Beregnet ved bruk av Schwartz-formelen for pediatriske pasienter (i ml/min/1,73 m2). Dosen er basert på CrCL. CrCL skal overvåkes nøye og dosen justeres i henhold til endringer i nyrefunksjon.
 • b   Ceftarolin kan hemodialyseres. Zinforo skal derfor administreres etter hemodialyse på dager med hemodialyse.
 • c Infusjonstider på mindre enn 60 minutter og høye doseanbefalinger er kun basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser.
 • d For behandling av S. aureus der ceftarolin MIC er ≤ 1 mg/l, anbefales standard dose.

 

Spesielle populasjoner

Eldre

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre som har kreatinin-clearance-verdier > 50 ml/min.

Nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering anses nødvendig for pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Nedsatt nyrefunksjon

Relativ overdosering kan forekomme hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Nevrologisk følgesykdom, inkludert encefalopati, har vært observert i tilfeller der beta laktamantibiotika (inkludert cefalosporiner) ble gitt til pasienter med nedsatt nyrefunksjon uten dosereduksjon (se pkt. 4.2 i SPC).

 

 

Les mer om: 

Referanse

1. Zinforo SPC

PP-ZFO-NOR-0010