Zinforo indikasjon

Zinforo er indisert til behandling av følgende infeksjoner hos nyfødte, spebarn, barn, ungdom og voksne:1

•    Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (cSSTI) 
•    Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP) 

Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler må tas i betraktning. 

Referanse:

1. Zinforo SPC

PP-ZFO-NOR-0010