Livskraft

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende, og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

For at du skal få utbytte av å følge webinarene er det viktig at teknikken fungerer. Tekniske tips finner du her

PP-ONC-NOR-0239