Lungekreft

Diskusjonsmøter om pasientkasuistikker

Lungekreft

Pfizer har arrangert flere digitale diskusjonsmøter om NSCLC (non-small cell lung cancer) pasientkasuistikker ledet av norske onkologer og lungeleger fra store og små sykehus i Norge. Møtene ble tatt opp, og er tilgjengelig ved forespørsel fra helsepersonell som jobber med lungekreft. 

Se fanene til høyre for info om de ulike møtene som Pfizer har arrangert, og QR-kode for å be om et eller flere opptak. Merk at lenken du får tilsendt med opptak kun er gyldig i begrenset tid, slik at du bør laste ned straks du får lenken så du kan se opptaket ved en senere anledning.

Opptaket er KUN FOR HELSEPERSONELL.

PP-UNP-NOR-0328