Et initiativ fra Pfizer og AstraZeneca

Lungefokus

Lungefokus 

Lungefokus er et regionalt møtekonsept fra AstraZeneca og Pfizer med Lungekreft som tema.

På disse sidene finner du opptak av foredrag og annen informasjon relatert til møtekonseptet.

PP-ONC-NOR-0246