Lyrica

Lyrica (pregabalin) er et legemiddel som benyttes ved behandling av nevropatisk smerte, epilepsi og generalisert angst.

Behandling av nevropatiske smerter med Lyrica

Kronisk nevropatisk smerte er en tilstand det kan være vanskelig å fange opp, diagnostisere og behandle. Medisinsk behandling av nevropatisk smerte kan lindre smertene og dermed bidra til at pasienten får en bedret livskvalitet.

En vellykket behandling krever imidlertid en langsiktig forpliktelse fra både pasient og lege. For å bedre etterlevelse og oppnå smertelindring er det viktig å skape realistiske forventinger til effekt og bivirkninger gjennom god oppfølging og informasjon om behandlingen.
Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

 

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 

Om Lyrica

Lyrica har følgende indikasjoner:1

  • Nevropatisk smerte. Perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne. Les mer >>
  • Epilepsi. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Les mer >>
  • Generalisert angst (GAD). Behandling av generalisert angstlidelse hos voksne. Les mer >>

 Forsiktighetsregler og de vanligste bivirkninger:

De fleste pasienter opplever bivirkninger ved bruk av Lyrica, spesielt ved oppstart av behandling. Les forsiktighetsregler og tips og råd for å redusere bivirkniger.

 

Hvordan virker Lyrica?

Lyrica (pregabalin) har strukturell likhet med nevrotransmittoren GABA. Ved nevropatisk smerte er det hyperaktivitet i nevronet, med hyppige aksjonspotensialer, høy innstrømming av kalsiumioner og forhøyet frisetting av neurotransmittorer.1

Lyrica (pregabalin) bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i sentralnervesystemet. Les mer og se film Lyrica virkningsmekanisme.

 

 

Les mer om Lyrica:

 

Ordforklaring:
GABA: Hemmende nevrotransmitter i hjernen*
Nevropatisk smerte: smerte som oppstår som en direkte konsekvens av en lesjon eller sykdom som påvirker det somatosensoriske systemet**
Nociceptiv smerte: smerter som utløses av stimulering av perifere nevroner i forskjellige vevsstrukturer. Somatisk nociseptiv smerte er ofte velavgrenset, skarp, konstant. Visceral somatisk smerte oppstår i kroppens indre organer og er ofte diffus, murrende, takvis**

* Hauge, Anton. (2017, 11. desember). Gaba. I Store medisinske leksikon. Hentet 22. oktober 2019 fra https://sml.snl.no/GABA
** Norsk legemiddelhåndbok T21.1.1 Smerter (hentet 22.oktober 2019)

Referanser:
1. Lyrica SPC  21. mai 2019

PP-LYR-NOR-0138