Lyrica

Lyrica (pregabalin) er et legemiddel som benyttes ved behandling av:


Lyrica (pregabalin) har strukturell likhet med nevrotransmittoren GABA.
Virkningsmekanisme: Lyrica (pregabalin) bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i sentralnervesystemet.


Lyrica reduserer perifer- og sentral nevropatisk smerte

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker; nociseptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociseptiv/nevropatisk smerte. De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociseptiv/nevropatisk tilstand.2
 

Lyrica pakninger


Lyrica har følgende indikasjoner1:

 

Lyrica får B-status
Legemiddelverket flytter pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B fra 1. juni 2018. 

Les mer om Lyrica og B-status 

 

Ordforklaring:
GABA: Hemmende nevrotransmitter i hjernen*
Nevropatisk smerte: smerte som oppstår som en direkte konsekvens av en lesjon eller sykdom som påvirker det somatosensoriske systemet**
Nociceptiv smerte: smerter som utløses av stimulering av perifere nevroner i forskjellige vevsstrukturer. Somatisk nociseptiv smerte er ofte velavgrenset, skarp, konstant. Visceral somatisk smerte oppstår i kroppens indre organer og er ofte diffus, murrende, takvis**

* Hauge, Anton. (2017, 11. desember). Gaba. I Store medisinske leksikon. Hentet 12. februar 2018 fra https://sml.snl.no/GABA 
** Norsk legemiddelhåndbok T21.1.1 Smerter (hentet 12.februar 2018)

 

Lyrica (pregabalin)


Referanser:
1. Lyrica SPC pkt. 4.1, 16.11.2017

2. McCarberg B., J Fam. Contemporary management of chronic pain disorders, Pract. 2004; 53 (Suppl 10):11-22