Diagnose generalisert angstlidelse (GAD)

Det kan være en utfordring å diagnostisere generalisert angstlidelse. DSM-V-kriterier inkluderer omfattende bekymring og angst forbundet med1:

  • rastløshet eller anspenthet
  • utmattelse
  • konsentrasjonsvansker
  • irritabilitet
  • muskelspenninger
  • søvnforstyrrelser


Generalisert angst er ikke begrenset til bestemte situasjoner. Diagnosen settes ved varighet i minst 6 måneder. Ved diagnostisering må man ta hensyn til at GAD ofte er komorbid med depresjon og andre angstlidelser. Studier har vist at ca. 1 av 6 pasienter med alvorlig depressive lidelse også har GAD.2


GAD-7-spørreskjemaet er et hjelpemiddel for identifisering av pasienter som krever ytterligere evaluering for å bekrefte diagnose.3 Dette og andre screeningverktøy finner du her: www.phqscreeners.com

 

Lyrica (pregabalin)


Referanser:
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013 
2. Kessler RC et al., AM J Psychiatry 1999;156:1915-23
3. Löwe B et al., Generalized Anxiety Disorder, Med Care 2008;46(3):266-74