Lyrica mikstur

Lyrica som mikstur fås i plastflasker i styrken 20 mg/ml. Flasken inneholder 473 ml mikstur, oppløsning.

Varenummeret er 069368.

Lyrica mikstur er sukkerfri og inneholder et søtningsmiddel, sukralose, med jordbærsmak1
 

Hjelpestoffer som kan gi allergiske reaksjoner: 
Lyrica mikstur, oppløsning inneholder metyl parahydroksybensoat og propyl parahydroksybensoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinket). 

 

Filmen under er en animasjon som viser tilberedning av Lyrica mikstur til oral bruk.

I denne animasjonen skal vi vise hvordan bruke Lyrica til oral bruk. 

 1. Åpne flasken: Trykk korken nedover og drei den mot klokken
   
 2. Kun ved første gangs bruk: En adapter som skal presses inn i flasken og en doseringsssprøyte følger med. Adapteren settes på toppen av flasken for å gjøre det lettere å fylle doseringssprøyta med væske fra flasken. Hvis apteren ikke allerede er på plass, ta adapteren og 5 ml sprøyten ut av plastposen. Med flasken på et flatt underlag presses adapteren inn i flaskehalsen med den flate delen av adapteren vendende opp
   
 3. Skyv stemplet i sprøyten helt inn i bunnen (mot spissen) for å fjerne overflødig luft. Fest sprøyten til adapteren med en svak vridende bevegelse
   
 4. Vend flasken (med sprøyten på) og fyll sprøyten med væske ved å trekke sprøytestempelet ned til litt under graderingsmerket som tilsvarer mengden i milliliter (ml) foreskrevet av legen din. Fjern luftbobler fra sprøyten ved å skyve stempelet opp til det riktige graderingsmerket
   
 5. Sett flasken i stående posisjon med sprøyten fremdeles i flasken/adapteren
   
 6. Fjern sprøyten fra flasken/adapteren
   
 7. Tøm innholdet i sprøyten direkte inn i munnen ved å trykke stempelet til bunnen av sprøyten
   
 8. Skyll sprøyten ved å trekke vann inn i sprøyten og skyv stempelet til bunnen av sprøyten, minst tre ganger
   
 9. Sett korken på flasken (la adapteren være i flaskehalsen)

Merk: Steg 4-7 må kanskje gjentas inntil tre ganger for å få den totale dosen.

[For eksempel vil en 150 mg (7,5 ml) dose kreve to uttak fra flasken for å få hele dosen. Ta først 5 ml og tøm innholdet i sprøyten rett inn i munnen, fyll så på med 2,5 ml og tøm det resterende innholdet i munnen.]

Lyrica Oral Solution

Referanse:

1. Lyrica SPC pr. 21. mai 2019

 

PP-LYR-NOR-0138