Lyrica refusjon

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase. Tilleggsbehandling ved epilepsi med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.

Refusjonskode:

  ICPC     Vilkår nr   ICD     Vilkår nr
  -90   Palliativ behandling i livets sluttfase   136   -90   Palliativ behandling i livets sluttfase   136
  N88   Epilepsi   -   G40   Epilepsi   -

Refusjonsvilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
 

Individuell stønad1

Det kan innvilges individuell refusjon for sterke nevropatiske smerter hos pasienter hvor gabapentin har vært forsøkt.

Ingen spesialistkrav.


For utfyllende informasjon om refusjon ved GAD og andre bruksområder, om kriterier ved søknad om individuell refusjon ved generalisert angstlidelse (GAD) og andre bruksområder, se rettskildene for virkestoffet pregabalin på nav.no1 

www.nav.no

PP-LYR-NOR-0138