Lyrica refusjon

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase. Tilleggsbehandling ved epilepsi med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.
 

Refusjonskode:

ICPC   Vilkår nr ICD   Vilkår nr
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 -90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
N88 Epilepsi  - G40 Epilepsi  - 

 

Refusjonsvilkår:

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
 


Individuell stønad1

Det kan innvilges individuell refusjon for sterke nevropatiske smerter hos pasienter hvor gabapentin har vært forsøkt.

Ingen spesialistkrav.

For utfyllende informasjon om refusjon ved GAD og andre bruksområder, se om kriterier ved søknad om individuell refusjon ved generalisert angstlidelse (GAD) og andre bruksområder, se rettskildene for virkestoffet pregabalin på nav.no1 

 

Les mer om Lyrica

 

Lyrica (pregabalin)

 

Referanse:
1. https://www.nav.no/rettskildene/virkestoffer/pregabalin (30.04.2019)