Årsaker til nevropatisk smerte

Hvordan diagnostisere nevropatisk smerte

Mange pasienter har nevropatiske smerter

Smerte, både akutt og kronisk, er et stort folkehelseproblem. Om lag 1,3 millioner nordmenn over 18 år lider av kroniske smerter,1 og mange pasienter med kronisk smerte får ikke den behandlingen de trenger. 

Årsaker til nevropatisk smerte

Det er spesielt pasienter med diabetes, korsryggsmerter og kreft som oftest har symptomer på nevropatiske smerter.2

Diabetes

Diabetes er en av de vanligste årsakene til nevropatiske smerter.

Nevropati er en av de mest hyppig forekommende langvarige komplikasjoner ved diabetes  - ca. 50 % av alle diabetikere utvikler diabetesnevropati.3

Selv om pasienter som regel skal ha hatt insulinkrevende diabetes i flere år før det oppstår symptomer på nevropati, kan smertefulle nevropatier også ses hos nylig diagnostiserte.4 Pasienten kan derfor ha nevropatiske smerter selv om diabetesdiagnosen enda ikke er stilt.

Korsryggsmerter

Korsryggsmerter har ofte også en nevropatisk komponent.

Korsryggsmerter opptrer for eksempel ved tilstander som skiveprolaps eller spinalstenose. Dessuten kan  degenerative lidelser i virvelskivene føre til utvikling av nevropatiske smerter. Studier har vist at opp mot 1 av 3  av alle kroniske korsryggsmerter har en nevropatisk komponent.5

Kreftpasienter

Kreftpasienter er også en raskt voksende gruppe av smertepasienter.

For mange kreftpasienter er smerten moderat til alvorlig i intensitet, og underbehandling er vanlig, noe som kan skyldes at nevropatisk smerte ikke blir identifisert. Det finnes undersøkelser som tyder på at 20-40% av kreftpasienter med store smerter har nevropatiske smertekomponenter og ”mixed pain”.6

Andre årsaker

Nevropatiske smerter kan også skyldes andre årsaker. Det er derfor viktig å fastslå om pasienten har: 7

 • vært behandlet for overforbruk av alkohol
 • fått påvist HIV infeksjon
 • hatt lidelser i hjernen, i ryggmarg eller ryggrad
 • hatt helvetesild eller åreforkalkning
 • gjennomført amputasjon

Eksempler på nevropatiske smerter

Trigeminusnevralgi Arrsmerter etter mastectomi eller andre operasjoner Kreftsmerter Nevrogene korsryggsmerter Smertefull diabetsnevropati Entrapment Nerveskader Smerter etter hjerneslag Smerter etter MS Smerter etter ryggmargsskade Postherpetisk neuralgi Komplekst regionalt smertesyndrom/refleksdystrofi/causalgi Fantomsmerter Radikulopatier Avulasjoner

Eksempler på årsaker til nevropatisk smerte

Slik kan nevropatisk smerte avdekkes

Viktigst i utredningen av nevropatisk smerte er en grundig smerteanamnese. Det finnes et nyttig verktøy, les mer om painDETECT.

 

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

Oppdag nevropatisk smerte

Still korrekt diagnose

Gi råd

Gi støtte og oppmuntring

Følg opp underveis

 

 

 

 

Referanser:
1. Breivik H, Borchgrevink PC, Allen SM et al.European Journal of pain 10 (2006)287-333
2. Caraceni A, Portenoy RK. Pain. 1999;82(3):263-74.,
 Freynhagen R, Baron R, Gockel U et al. Curr Med Res Opin. 2006;22(10):1911-20., Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T et al. Pain Med. 2009;10(2):393-400
3. Tesfaye S, Vileikyte L, Rayman G.et al. Diabtes Metab Res Rev 2011; (27): 629-638
4. Nøkleby K, Berg TJ. Tidsskrift for den norske lægeforening 2005,12, 125, 1646-1649
5. Freynhagen R, Baron R, Gockel U. Curr Med Res Opin. 2006;22(10):1911-20.
6. Bennet MI, Rayment C, Hjermstad M et al. Pain 2012, 153, 359-365
7. Bouhassira D et al.Pain 2008, 136, 3, pp 380-387

 

 
Filmen: PP-LYR-NOR-0095