painDETECT

- et diagnoseverktøy for kartlegging av nevropatisk smerte 

Nevropatisk smerte kan være en medvirkende årsak ved ulike typer av kronisk smerte1 og man skiller mellom ulike typer smerte/lidelse:

  • Nociseptive smerter: Den mest kjente typen. Dette er smerter som oppstår på bakgrunn av aktivering av smertereseptorer, som for eksempel muskelsmerte eller smerte oppstått ved sår/skade på hud eller annet perifert vev
  • Nevropatisk smerte: Smerte forårsaket av skade eller dysfunksjon i nervesystemet2
  • Blandet smerte: Ved tilstander som cancer og korsryggsmerte/isjialgi kan det foreligge såkalt "mixed pain", der smerten forårsakes av både nociseptive og nevropatiske smertekomponenter3,4
  • Idiopatisk smerte: Smerter av ukjent årsak

 

painDETECTTM er et enkelt og validert diagnoseverktøy utviklet for å kartlegge om det foreligger en nevropatisk komponent hos pasienter med korsryggsmerter. Diagnoseverktøyet er designet for bruk hos voksne pasienter med kroniske ryggsmerter, og kan brukes sammen med eller i forkant av en klinisk undersøkelse for å diagnostisere nevropatiske ryggsmerter5

painDETECTTM tar omtrent 5 minutter å fullføre og pasienten besvarer ulike spørsmål om opplevelsen av smerte, for eksempel om den er brennende, stikkende eller isende, hvor på kroppen den oppleves, og om den kommer i bølger eller støtvis. I tillegg angis smertens varighet fra nåtid og 4 uker tilbake i tid. Basert på disse svarene beregnes en poengscore som sier noe om sannsynlighet for at smerten har en nevropatisk komponent.
 

Nå er diagnoseverktøyet  tilgjengelig også i en digital versjon. 

På www.paindetect.no fylles diagnoseverktøyet ut, og kan deretter lagres som en pdf eller skrives ut5

Referanser:

1. Bouhassiraa D L-MM, Attal N, Laurente B, Touboulf C. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008; 136: 380-7
2. Jørum E. Utredning av nevropatisk smerte. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2652-4
3. Dellemijn P. Are opioids effective in relieving neuropathic pain? Pain 80(1999) 453-462
4. Freynhagen R, Baron R. The evaluation of neuropathic components in low back pain. Curr Pain and Headache reports June 2009, Vol 13, 3, 185-190
5. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. PainDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. CurrMed ResOpin. 2006;22(10):1911-1920
 

PP-LYR-NOR-0138