Still korrekt diagnose

Symptomer på nevropatisk smerte

Hvordan diagnostisere nevropatisk smerte

Det finnes mange måter å behandle og lindre smerte på. For å finne riktig behandling må man så godt det er mulig fastslå smertens opprinnelse. 

Nevropatiske smerter er ofte spontane, pågående, anfallsvise og provoserte smerter1

Det kan være vanskelig å diagnostisere nevropatisk smerte, men til tross for varierende sykdomsårsak og lokalisasjon av smerten, er pasientenes symptomer i mange tilfeller like. Har pasienten spontan, pågående, anfallsvis og provosert smerte, styrker det mistanken om at pasienten lider av nevropatisk smerte1.

Hvordan beskrives nevropatiske smerter

Smerte er en subjektiv opplevelse og kan ikke måles eksakt. Derfor er det vanskelig å avgjøre hvor vondt en person har. Mange synes det er vanskelig å beskrive smerten de opplever. Nervesmerter er en helt annen slags smerte enn den man kjenner fra ømme muskler eller sårskader. Hvordan smerte oppleves kan bare beskrives av den som har vondt. Fordi pasientens opplevelse av smerte er subjektiv, vil den som behandler og pasienten selv ofte vurdere pasientens smerte ulikt.

Nevropatiske smerter beskrives ofte som:2

  • brennende

  • jagende

  • stikkende

  • anfallsvise

  • lammende

  • sjokkaktige

  • dype og murrende

  • mauraktige

  • kløende

  • lynaktige

Illustrasjon nevropatisk smerte

Så hvordan kan man best kartlegge pasientens smerteopplevelse for å kunne iverksette adekvate og korrekte tiltak?

Kartlegging av pasientens smerteopplevelse

Kartleggingsverktøyet painDETECTTM  kombinert med samtale

 

painDETECT

painDETECTTM er et enkelt og validert spørreskjema som kan være til hjelp i diagnostiseringen av nevropatisk smerte.

Diagnoseverktøyet er utviklet for å kartlegge om det foreligger en nevropatisk komponent hos voksne pasienter med kroniske ryggsmerter.

Nå er diagnoseverktøyet  tilgjengelig også i en digital versjon. www.paindetect.no

Sensibilitetstesting

Testing av sensibilitet er viktig for å stille diagnosen

Full klinisk nevrologisk undersøkelse for å kartlegge primærlesjonen er den viktigste delen av utredningen1. En nevropatisk smertetilstand innebærer nesten alltid sensibilitetsendringer. Derfor utfører man en enkel sensibilitetstesting og vil bl.a. kunne observere følgende:

Taktil stimulering

Taktil stimulering med bomull utløser som regel smerte hos pasienter med nevropatisk og provosert smerte, dvs. mekanisk allodyni. Sensibilitetstesting kan evnt. utføres med von Frey (tynne nylonfilament), men dette er ikke rutineundersøkelser i vanlig praksis.

Hyperalgesi for stikk

Som regel angir pasienten at stikksansen er annerledes i et affisert hudområde, spesielt at hvert stikk gir utstrålende sensasjon og eventuell ettersensasjon.

Utvidet sensibilitetstesting

Man kan gjøre en utvidet sensibilitetstesting ved hjelp av QST (”quantitative sensory tests”), som er spesielt verdifull for utredning av tynnfiberaffeksjon1.

Pasientene plages også ofte av søvnforstyrrelser, depresjon og angst4,5

I følge The International Association for the Study of Pain (IASP) så er smerte en opplevelse som per definisjon inneholder både en sensorisk og en emosjonell (psykisk betinget) komponent3. I tillegg til de kroniske smertene plages pasientene ofte av søvnforstyrrelser, depresjon og angst4, 5. 

Studier fra Sverige viser at nesten 90 % av pasientene med nevropatiske smerter har søvnproblemer, 70 % har symptomer på depresjon og opp mot 55 % av pasientene med nevropatisk smerte har symptomer på angst4.

Det sammensatte sykdomsbildet for kronisk smerte er bakgrunnen for begrepet “The triad of pain” - Smertetriaden, og det er viktig å behandle alle disse forskjellige symptomene for å hjelpe pasientene til å oppnå best mulig funksjonsevne5.

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

 

 

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 

Referanser:

1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009 
2. Jensen et al., The Clinical picture of Neuropathic Pain, Eur J Pharm 2001; 429: 1-11
3. International Association for the Study of Pain. IASP Pain Terminology www.iasp-pain.org
4. Meyer-Rosberg K et al., Eur J Pain 2001; 5: 379-89
5. Nicholson B et al., Pain Medicine 2004; 5: S1: 9-27

PP-LYR-NOR-0138