Lyrica virkningsmekanisme

Lyrica (pregabalin) bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i sentralnervesystemet.

Filmen under er en animasjon som viser Lyrica virkningsmekanisme.

 


Her ser vi synapsene i sentralnervesystemet ved normal aktivitet.

  • Et aksjonspotensial ledes ned i nevronet og de spenningsregulerte kalsiumkanalene åpner seg. Kalsiumioner strømmer inn i nevronet, og dette gir frisetting av neurotransmittorer.

 

  • Ved nevropatisk smerte er det hyperaktivitet i nevronet, med hyppige aksjonspotensialer, høy innstrømming av kalsiumioner og forhøyet frisetting av neurotransmittorer1.

 

  • Pregabalin binder seg til α2-δ-subenheten på de spenningsregulerte kalsiumkanalene. Dette begrenser innstrømming av kalsiumioner og slik hemmes frisetting av neurotransmittere2.
    På denne måten reduseres aktiviteten i de hypereksiterte nevronene i sentralnervesystemet.

 

 

Les mer om Lyrica

 

 


Lyrica (pregabalin)Referanser:
1. Ralf Baron. Mechanisms of Disease- neurophatic pain-a clinical perspective. Nature Clinical practice neurology 2006 vol 2 no2.,

2. Lyrica SPC p.k. 4.1, gjeldende pr. 28. februar 2019