Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

ATTR-CM brosjyre

Les om tegn og symptomer på ATTR-CM (transtyretin amyloid kardiomyopati) (PP-VYN-NOR-0290)

Brosjyre Materiell for pasient

ATTR-CM pasientbrosjyre

Brosjyre for pasienter og pårørende til pasienter med hjerteamyloidose (PP-VYN-NOR-0181)

Materiell for pasient

Cibinqo pasientkort

Cibinqo pasientkort. Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Materiell for helsepersonell

Cibinqo praktisk brukerveiledning

Cibinqo praktisk brukerveiledning (PP-CIB-NOR-0051)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Cibinqo sjekkliste oppfølging

Cibinqo sjekkliste oppfølging (PP-CIB-NOR-0053)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Cibinqo sjekkliste oppstart

Cibinqo sjekkliste oppstart (PP-CIB-NOR-0052)

Materiell for pasient

Enbrel MyClic brukerveiledning

Enbrel MyClic brukerveiledning i lommeformat (PP-ENB-NOR-0147)

Materiell for pasient

Enbrel MyClic pasientbrosjyre

Enbrel MyClic pasientbrosjyre (A5). (PP-ENB-NOR-0146)

Materiell for pasient

Enbrel pasientkort

Enbrel pasientkort (inkludert reisekort). Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Materiell for helsepersonell

Enbrel Spørsmål og svar-brosjyre (A5)

Enbrel Spørsmål og svar-brosjyre (A5) for helsepersonell. (PP-ENB-NOR-0145)

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0261

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0264

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Ibrance behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-IBR-NOR-0249)

Brosjyre Materiell for pasient

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting (PP-TAL-NOR-0012)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Lorviqua behandlingsveileder

Lorviqua behandlingsveileder for helsepersonell (PP-LQA-NOR-0010)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Mylotarg doseringskort

Informasjon om dosering av Mylotarg (PP-MYL-NOR-0041)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Prevenar brosjyre

Brosjyre om Prevenar for helsepersonell (PP-PRE-NOR-0012)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Sleeve - hjelpemiddel til Enbrel MyClic

Brosjyre Sleeve - hjelpemiddel til Enbrel MyClic (PP-ENB-NOR-0149)

Materiell for helsepersonell

Solu-Cortef bruksanvisning

Solu-Cortef bruksanvisning (PP-SLC-NOR-0009)

Brosjyre Materiell for pasient

TBE brosjyre for pasient

Nyttig informasjon om skogflått og flåttbårne sykdommer (PP-UNP-NOR-0677)