Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Champix brukerveileder

Veileder og praktisk bruk av Champix (vareniklin) (PP-CHM-NOR-0199)

Brosjyre Materiell for pasient

Jeg og metastatisk brystkreft

Brosjyre med tips og råd til deg som lever med metastatisk brystkreft (PP-ONC-NOR-0011)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Mylotarg doseringskort

Informasjon om dosering av Mylotarg (PP-MYL-NOR-0003)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Trazimera - brosjyre om praktisk bruk

Informasjon om praktisk bruk av Trazimera (PP-TAS-NOR-0001)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Trazimera doseringsveileder

Informasjon om dosejusteringer på Trazimera (PP-TAS-NOR-0002)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk pasientveiledning Revmatologi

Praktisk pasientveiledning Revmatologi (PP-XEL-NOR-0186)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk pasientveiledning Gastroenterologi

Praktisk pasientveiledning Gastroenterologi (PP-XEL-NOR-0185)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk brukeveiledning Gastroenterologi

Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister. (PP-XEL-NOR-0180)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk brukeveiledning Revmatologi

Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister. (PP-XEL-NOR-0179)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Ibrance behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-IBR-NOR-0129)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xalkori doseringsveileder

Informasjon om dosejusteringer på Xalkori (PP-XLK-NOR-0203)

Brosjyre Materiell for pasient

Teknisk brukerveiledning for Fragmin

Hefte om teknisk brukerveiledning for Fragmin. PP-FRA-NOR-0105

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4)

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4) PP-FRA-NOR-0132

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0111

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Venøs tromboembolisme og cancer (Brosstad)

Hefte om Venøs tromboembolisme og cancer, av professor emeritus Frank Brosstad. PP-FRA-NOR-0049

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin treningspute for injeksjoner

Brukes under opplæring av pasienter i sprøytesetting. PP-FRA-NOR-0041

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0108

Zavicefta dosekort_
Brosjyre Materiell for helsepersonell

Zavicefta dosekort

Dosekort for Zavicefta. PP-ZVA-NOR-0061