Last ned og bestill

Xalkori

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xalkori doseringsveileder

Informasjon om dosejusteringer på Xalkori (PP-XLK-NOR-0203)