Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

TicoVac brosjyre

Brosjyre om TicoVac (PP-TCV-NOR-0210)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Vizimpro behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-DAC-NOR-0036)

Materiell for pasient

Xeljanz pasientkort

Xeljanz pasientkort. Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk brukerveiledning Gastroenterologi

Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister. (PP-XEL-NOR-0312)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk brukerveiledning Revmatologi

Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister. (PP-XEL-NOR-0311)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk pasientveiledning Gastroenterologi

Praktisk pasientveiledning Gastroenterologi (PP-XEL-NOR-0313)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk pasientveiledning Revmatologi

Praktisk pasientveiledning Revmatologi (PP-XEL-NOR-0314)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Zavicefta doseringskort

Zavicefta doseringskort for helsepersonell med informasjon om behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner. (PP-ZVA-NOR-0124)