Migrene i allmennpraksis

Praktiske råd med dr. Tine Poole

Dr. Tine Poole er allmennlege med en over gjennomsnittlig interesse for migrene og andre hodepinesykdommer. Hun er leder av Oslo Hodepinesenter og styreleder og fagrådsmedlem i pasientforbundet Hodepine Norge.

I denne migrene-videoserien finnes et bredt fokus innen ulike temaer som: sykdommen, hvordan diagnostisere migrene, når man skal henvise til nevrolog, behandlingsprinsipper og nye behandlingsmuligheter samt verktøy for screening.

De mest sette videoene

Ca. 12-14% av befolkningen lider av migrene.1 Det vil si, hvis du har 1500 pasienter på din liste, da har du 180 migrenepasienter. Kjenner du til alle?

 

Episode 1: Migrene hos fastlegen

Migrenediagnostisering og -behandling skal primært håndteres av fastlege. Migrenepasienten er sjelden hos sin lege under et anfall, derfor stilles diagnosen ut fra anamnesen. Hva bør man tenke på i samtalen med hodepinepasienten? 

Se video (4 min.)

Episode 5: Migrene – nyere behandlingsmuligheter

CGRP (Calcitonin gene-related peptide) har en rolle i patofysiologien av migrene og dette er grunnlaget for de nå nye migrenemedisiner. Hvilke behandlinger finnes?

Se video (5 min.)
Referanse: 

1. Linde M, et al. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96

Episode1 (PP-NNT-NOR-0051), episode 2 (PP-NNT-NOR-0052), episode 3 (PP-NNT-NOR-0053), episode 4 (PP-NNT-NOR-0054), episode 5 (PP-NNT-NOR-0055), episode 6 (PP-NNT-NOR-0056), episode 7 (PP-NNT-NOR-0057) og episode 8 (PP-NNT-NOR-0058).

 

▼Vydura (rimegepant) 

Reseptgruppe: C  

Indikasjoner: Voksne: 
Akutt behandling av migrene med eller uten aura. 
Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden. 

Dosering: 
Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75 mg 1 gang daglig ved behov. 
Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75 mg annen hver dag. 
Maks daglig dose er 75 mg.

Bivirkninger: 
Vanligste bivirkning ved akutt behandling og migreneprofylakse var kvalme, hhv. 1,2% og 1,4%. Mindre vanlig er overfølsomhet med symptomer som utslett og dyspne. 

Viktig sikkerhetsinformasjon 
Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunkjson, terminal nyresvikt, graviditet, samtidig bruk av sterke CYP3A4 hemmere eller moderate/sterke CYP3A4 induktorer.
Vurder medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling. 
Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Pakninger, priser: 
75 mg: 2 stk. (blister) kr 544,80. 

Refusjon:  
Foreligger foreløpig ikke.

For fullstendig informasjon, se VYDURA SPC tilgjengelig på www.legemiddelverket.no

Les mer om Vydura

PP-NNT-NOR-0103 - april 2023