Hvordan bytte fra Neurontin til Lyrica?


Hvordan kan et bytte mellom Neurontin og Lyrica gjøres?1,2

   1.  Det nye legemidlet trappes opp gradvis i henhold til anbefaling. Se doseringstabeller Lyrica dosering og Neurontin dosering.
     
   2. Legemidlet som seponeres skal trappes ned over minst en uke

 

Generelt om bytte mellom Neurontin - Lyrica

Samtidig bruk av Lyrica og Neurontin er ikke kontraindisert eller forbundet med spesielle forsiktighetsregler, det er derfor ikke nødvendig å seponere første legemiddel før oppstart med det andre.

Legemidlene påvirker ikke hverandres farmakokinetikk1.

  Andre kilder for informasjon om bytte mellom Neurontin og Lyrica:

   Bockbrader HN, Budhwani MN, Wesche DL, Gabapentin to Pregabalin Therapy Transition: A Pharmacokinetic Simulation, American Journal of Therapeutics. 20(1):32–36, JAN 2013

   

   

   

  Les mer om Neurontin:

   

  Les mer om Lyrica

   

   

  Referanser

  1) SPC, Neurontin 19.01.2018
  2) SPC, Lyrica 21.05.2019

   

  PP-MEU-NOR-0014