Norvasc

Norvasc® (amlodipinbesilat)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.
 

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-norvasc-pfizer-562142

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/norvasc-pfizer-562142