Behandling av vitamin B12-mangel

Retningslinjene anbefaler tabletter fremfor injeksjon1

I henhold til retningslinjene bør peroral vitamin B12-behandling vanligvis anbefales fremfor injeksjonsbehandling, da det gir mer stabile serumverdier, ingen risiko for hematomer og behov for færre legebesøk.2

Intramuskulær behandling bør begrenses til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.3

Les mer om retningslinjene for utredning og diagnostisering av voksne med vitamin B12-mangel.

 

 

Før oppstart og behandling med Behepan er det viktig å lese sikkerhetsinformasjon.

 

Preparatinformasjon

 

 

Referanser:

  1. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. legeforeningen.no/PageFiles/5783/Retningslinjer%20vitamin%20B12_Endelig%2012.03.18.docx  (15.02.2019)
  2. Nyholm E, Turpin P, Swain D, Cunningham B, Daly S, Nightingale P, et al. Oral vitamin B12 can change our practice. Postgrad Med J. 2003;79:218-20.
  3. Lane LA, Rojas-Fernandez C. Treatment of vitamin B12-deficiency anemia: oral versus parenteral therapy. Ann Pharmacother. 2002;36:1268-72.
  4. Behepan preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 17.08.2018