Registrering:

Påmelding - Elevate the Science

The science behind COVID-19 mRNA vaccines.

 

Mer informasjon: 

Heidi Åhman 
Senior Manager Medical Lead, Vaccines, Finland

Tor Molden
Medical Lead Vaccines, Norway

Romina Quercia, MD, PhD
Global Medical Lead COVID-19, Pfizer mRNA Vaccines

24 May 2022 | 12:00

‘The science behind COVID-19 mRNA vaccines’
Timing Session Presenter/moderator
3 mins Welcome and introductions

Heidi Åhman 
Senior Manager Medical Lead, Vaccines, Finland

10 mins

mRNA vaccines: An overview
An overview of mRNA vaccine platforms, mechanism of action and optimisation

Tor Molden
Medical Lead Vaccines, Norway

5 mins

mRNA vaccines: A focus on COVID-19
An overview of mRNA vaccines for COVID-19, from the SARS-CoV-2 spike protein to evidence for mRNA COVID-19 vaccine immunogenicity, boost-ability and real-world effectiveness and safety

Romina Quercia, MD, PhD
Global Medical Lead COVID-19 
Pfizer mRNA Vaccines

10 mins

mRNA vaccine Q&A
An interactive Q&A session

All
2 mins Meeting summary and close Heidi Åhman
Senior Manager Medical Lead, Vaccines, Finland

 

Møtet vil gjennomføres digitalt tirsdag 24. mai kl. 12.00. Lenke til webinaret vil bli tilsendt på mail og/eller sms etter at du har registrert deg.

Det vil være mulig å stille spørsmål i chatten underveis i møtet.

Logg på i god tid før møtet slik at du vet at bilde og lyd fungerer. Bytt eventuelt device til mobil eller iPad dersom PC ikke fungerer.

Comirnaty sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: COMIRNATY er indisert for aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer ≥12 år. Comirnaty 10 µg/dose: Aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos barn 5-11 år. Begge styrker brukes i samsvar med offisielle anbefalinger. Bivirkninger: De hyppigste bivirkningene var smerter og hevelse på injeksjonsstedet, fatigue, hodepine, feber, frysninger, myalgi og artralgi. Bivirkningene var vanligvis av mild eller moderat intensitet og forsvant i løpet av noen få dager etter vaksinering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Generelle anbefalinger: Tilfeller av anafylaksi har vært rapportert. Egnet medisinsk behandling og overvåking skal alltid være tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon forekommer etter vaksinering. Det er økt risiko for myokarditt og perikarditt etter vaksinering. Kan oppstå få dager etter vaksinering, og forekommer primært innen 14 dager, oftere etter 2. dose og oftere hos gutter og yngre menn. Som med andre intramuskulære injeksjoner, skal vaksinen gis med forsiktighet til personer som får antikoagulantia eller de med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser. Effekt og sikkerhet er ikke evaluert hos immunkompromitterte, inkl. immunsuppressivbehandlede, og effekten kan være lavere hos disse personer. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Samtidig administrasjon av COMIRNATY med andre vaksiner er ikke undersøkt. Utlevering: Utleveres fra Folkehelseinstituttet til utvalgte vaksinasjonssteder. Forskrivning: Reseptgruppe C
 

 

Kontakt: 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: [email protected] 

PP-CMR-NOR-0061