Navigating the COVID-19 landscape

Pfizer is pleased to invite you to register for our virtual expert meeting titled “Respiratory diseases and winter readiness”.

 

Registrering:

Registrering - Elevate the Science

 

Mer informasjon: 

Tor Molden
Medical Lead Vaccines, Norway

Andreas Palmborg
Medical Lead Vaccines, Pfizer Sweden

Mette Skovdal
Senior Manager Medical Lead Vaccines, Pfizer Denmark & Iceland

6 September 2022 | 12:00

Navigating the COVID-19 landscape - Respiratory diseases and winter readiness
Timing Session Presenter/moderator
3 mins Welcome and introductions

Tor Molden
Medical Lead Vaccines, Norway

7.5 mins

The evolving burden of respiratory diseases during the winter seasonAn Overview of the historical and anticipated burden of winter respiratory diseases in the context of the COVID-19 era

Andreas Palmborg
Medical Lead Vaccines, Pfizer Sweden

10 mins

Winter readiness for respiratory diseases
An update on the latest data on the effectiveness and impact of vaccination against respiratory diseases, and recommendations from public health bodies for winter preparedness against respiratory diseases 

Mette Skovdal
Senior Manager Medical Lead Vaccines, Pfizer Denmark & Iceland

7.5 mins

Q&A
An interactive Q&A session

All
2 mins Meeting summary and close Tor Molden
Medical Lead Vaccines, Norway

 

Møtet vil gjennomføres digitalt tirsdag 6. september kl. 12.00. Lenke til webinaret vil bli tilsendt på mail og/eller sms etter at du har registrert deg.

Det vil være mulig å stille spørsmål i chatten underveis i møtet.

Logg på i god tid før møtet slik at du vet at bilde og lyd fungerer. Bytt eventuelt device til mobil eller iPad dersom PC ikke fungerer.

COMIRNATY sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: COMIRNATY er indisert for aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer ≥12 år. Comirnaty 10 µg/dose: Aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos barn 5-11 år. Begge styrker brukes i samsvar med offisielle anbefalinger. Bivirkninger: De hyppigste bivirkningene var smerter og hevelse på injeksjonsstedet, fatigue, hodepine, feber, frysninger, myalgi og artralgi. Bivirkningene var vanligvis av mild eller moderat intensitet og forsvant i løpet av noen få dager etter vaksinering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Generelle anbefalinger: Tilfeller av anafylaksi har vært rapportert. Egnet medisinsk behandling og overvåking skal alltid være tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon forekommer etter vaksinering. Det er økt risiko for myokarditt og perikarditt etter vaksinering. Kan oppstå få dager etter vaksinering, og forekommer primært innen 14 dager, oftere etter 2. dose og oftere hos gutter og yngre menn. Som med andre intramuskulære injeksjoner, skal vaksinen gis med forsiktighet til personer som får antikoagulantia eller de med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser. Effekt og sikkerhet er ikke evaluert hos immunkompromitterte, inkl. immunsuppressivbehandlede, og effekten kan være lavere hos disse personer. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Samtidig administrasjon av COMIRNATY med andre vaksiner er ikke undersøkt. Utlevering: Utleveres fra Folkehelseinstituttet til utvalgte vaksinasjonssteder. Forskrivning: Reseptgruppe C
 

APEXXNAR sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år. Skal brukes i samsvar med offentlige anbefalinger. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene eller overfor difteritoksoid. Forsiktighetsregler: Apexxnar skal ikke injiseres intravaskulært. Som med alle injiserbare vaksiner, skal egnet medisinsk behandling og overvåkning alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår en sjelden anafylaktisk reaksjon etter administrering av vaksinen. Vaksinen må administreres med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, fordi blødning kan oppstå etter intramuskulær dministrering. Interaksjoner: Ingen nteraksjonsstudier har blitt utført. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjonssteder. Bivirkninger: Svært vanlige: hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, fatigue og smerte/ømhet på injeksjonsstedet. Vanlig: feber, hevelse på injeksjonsstedet, erytem på vaksinasjonsstedet. Pris: 1 stk 997,20 kr, suspensjon i ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Forskrivning: Reseptgruppe C.

 

Kontakt: 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: [email protected] 

PP-CMR-NOR-0075