Varighet:
5 minutter og 31 sekunder

Details

ECCO Lees Regulatory updates for tofa

Professor Charlie W Lees gir her en regulatorisk oppdatering for tofacitinib med erfaringer innen RA. To grunner for gjennomgangen:

  1. Oppdatering av tekst i preparatomtalen (SPC) for tofacitinib basert på sikkehetsdata fra ORAL Surveillance-studien (se også annet webinar om funn fra denne studien).
  2. EMA/PRAC har besluttet at de skal ha en Article 20 gjennomgang av alle JAK-hemmere. Presentasjonen ble holdt på et virtuelt Pfizer symposium under ECCO i februar 2022. 
PP-UNP-NOR-0247