Varighet:
9 minutter og 1 sekund

Details

ECCO Taxonera JAKi - RCT and RWD

Associate Professor Carlos Taxonera gir her en oppdatering av JAK-hemmere i klinisk praksis basert påfunn fra real-world data og kliniske studier innen ulcerøs kolitt. Presentasjonen ble holdt på et virtuelt Pfizer symposium under ECCO i februar 2022.

PP-UNP-NOR-0248