Varighet:
8 minutter og 35 sekunder

Details

Galloway 1133 in RA-perspective

Dr James Galloway går her igjennom hovedfunnene i ORAL Surveillance (1133-studien) i et revmatologisk perspektiv dette. ORAL Surveillance er en oppfølgingsstudie som hadde som mål å se på sikkerheten av tofacitinb (i ulike doser) hos RA-pasienter med kardiovaskulærer risikofaktorer. 

PP-UNP-NOR-0244