Varighet:
16 minutter og 27 sekunder

Details

Introduction to infections in RA patients

Kort webinar der Dr Tommy Cheung snakker om hvordan pasienter med RA har økt risiko for å utvikle infeksjoner. Han vil også fokusere på  sentrale risikofaktorer for infeksjoner hos denne pasientgruppen. 

PP-INP-NOR-0098