Varighet:
5 minutter og 7 sekunder

Details

JAKADEMi Bulletin: Hva er Cibinqo

Kort innføring i hva Cibinqo (abrocitinib) er, hva det brukes mot og virkningsmekanisme. Ulikheter mellom JAK-hemmere og biologiske legemidler. 

v/ Ståle Gautvik, Produktsjef i Pfizer 

PP-UNP-NOR-0355