Varighet:
4 minutter og 34 sekunder

Details

JAKADEMi Bulletin Tofa-UC-Dosering

Kort oppdatering om hvilken dose med tofacitinib man skal bruke ved behandling av Ulcerøs kolitt, ved induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling. Effekt data fra kliniske studier og forsiktighetesregler. 
v/ Randeep Mandla, Medisinsk rådgiver i Pfizer

PP-UNP-NOR-0356