Varighet:
4 minutter og 34 sekunder

Details

JAKADEMi Bulletin: Tofa-UC-Dosering

Kort oppdatering om hvilken dose med tofacitinib man skal bruke ved behandling av ulcerøs kolitt, ved induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling. Effektdata fra kliniske studier og forsiktighetesregler. 
v/ Randeep Mandla, Medisinsk rådgiver i Pfizer

PP-UNP-NOR-0356