Varighet:
5 minutter og 10 sekunder

Details

JAKADEMi Bulletin: Forventet effekt med tofacitinib

Hva kan du forvente av effekt med tofacitinib hos pasienter som har feilet med anti-TNF? Hva kliniske studier har vist. Tips om utfyllende informasjon.
v/ Randeep Mandla, Medisinsk rådgiver i Pfizer

PP-UNP-NOR-0357