Varighet:
3 minutter og 12 sekunder

Details

JAKADEMi Bulletin: 1133 - kort oppsummert

Oppsummering av hvilke pasienter som ble inkludert i studien. Kort gjennomgang av resultater for de ko-primære endepunktene MACE og maligniteter, inkludert subgruppeanalyser med tanke på alder og geografi.
v/ Synne Ildahl Svendsen, Medisinsk rådgiver i Pfizer

PP-UNP-NOR-0581