Varighet:
9 minutter og 22 sekunder

Details

Lees 1133 in UC-perspective

Professor Charlie W Lees går her igjennom hovedfunnene i ORAL Surveillance (1133-studien) i et gatroenterologisk perspektiv for behandling av pasienter med ulcerøs kolitt. ORAL Surveillance er en oppfølgingsstudie som hadde som mål å se på sikkerheten av tofacitinb (i ulike doser) hos RA-pasienter med kardiovaskulærer risikofaktorer. 

PP-UNP-NOR-0245