Varighet:
33 minutter

Details

Physician-Patient relationship in the digital world

Foredragsholderne i webinaret er Dr James Galloway og Dr Sam Norton fra UK. De snakker her om hvordan lege/pasient forholdet er endret i den nye digitale verden, der pasienter kanskje ses mer virtuelt enn fysisk.

De kommer inn på hvordan digitale konsultasjonstyper (via telefon eller video) skiller seg fra ansikt til ansikt-konsultasjoner, og hvilke strategier en kan bruke for å øke kvaliteten på virtuelle konsultasjoner.  Videre snakker de litt mer i dybde om noen pasientrapporterte resultatverktøy, som ofte brukes i kliniske studier, og hvordan disse kan brukes i hverdagen.

PP-INP-NOR-0096