Varighet:
38 minutter

Details

Treat to Target - Part 1-6

Foredragsholdere er Dr. Eduardo Mysler fra Argentina og Dr. Adeba Al-Herz fra Kuwait.
Dette er den komplette versjonen, satt sammen av de ulike miniwebinarene. Se forklarende tekst for hver del. T2T har vokst til å bli en robust behandlingsstrategi innen RA.
 

PP-INP-NOR-0110