Varighet:
38 minutter

Details

Erfaringer med innføring av digital oppfølging av kreftpasienter som standard behandling

Våren 2021 innførte kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset digital oppfølging med Kaiku Health som standard for alle pasienter som får immunterapi.
I den nettbaserte appen rapporterer kreftpasientene selv symptomer, vekt og blodtrykk som sendes i sann tid til behandlingsteamet på kreftavdelingen.
Dette gir verdifull informasjon til klinikerne som umiddelbart kan følge opp alvorlige symptomer og tidligere oppdage forverring av sykdommen.
Slik unngås overbehandling, og helsevesenet kan ivareta pasienten basert på individuelle behov og gi dem en tryggere oppfølging under hele behandlingsforløpet.
Webinaret «Erfaring med innføring av digital oppfølging av kreftpasienter som standard behandling» ble arrangert 26. april 2023.
Webinaret er en forelesning av kreftlege og postdoktor Ellinor Haukland ved Nordlandssykehuset i Bodø.

PP-UNP-NOR-0665