Varighet:
35 minutter

Details

Håndtering og oppfølging av bivirkninger for pasienter som får immunterapi

Immunterapi brukes i dag i behandlingen av mange ulike kreftformer og har kommet for å bli. Den utrolige egenskapen at man benytter kroppens eget immunforsvar til å drepe kreftcellene gjør at selve immunterapi-medikamentene gir få bivirkninger. Men, reaksjonene de trigger i kroppen kan gi multiple bivirkninger og de kan til og med være livstruende. 
Hvem kan få behandlingen? Hva må man være obs på? Og hva kan man gjøre? – Her vil du få en innføring

Webinaret "Håndtering og oppfølging av bivirkninger for pasienter som får immunterapi" ble arrangert 8. juni 2022. Webinaret er en forelesning av Anna K. Winge-Main, Onkolog og Overlege, Radiumhospitalet, OUS HF.

 

Preparatomtale
PP-UNP-NOR-0272