Varighet:
43 minutter

Details

Kan vi forbedre behandling av kreft med datamodeller?

Er det mulig å finne den beste behandlingen for hver enkelt kreftpasient ved å simulere ulike kombinasjoner av behandlinger i datamodeller? Å kunne forutsi rett behandling til rett pasient på en mer effektiv måte ved å bruke data vil øke muligheten til å teste ut ulike kombinasjoner av kreftbehandling. Brystkreft er den viktigste årsaken til dødelig kreft hos kvinner i verden. Men satsing på forskning har gitt verdifull kunnskap som påvirker behandlingen positivt. Vi vet allerede svært mye om mekanismene bak brystkreft, og kan dele sykdommen i undergrupper basert på svulstenes egenskaper. Dette påvirker hvordan vi skal angripe kreften og har gitt bedre tilpasset behandling av pasientene og flere som overlever diagnosen. Nå vil vi gjøre kreftbehandlingen enda mer effektiv ved hjelp av matematiske modeller.

Webinaret "Kan vi forbedre behandling av kreft med datamodeller? -" ble arrangert 19. oktober 2022. Webinaret er en forelesning av Professor Vessela Kristensen, forsker på genetikk og brystkreft ved Oslo Universitetssykehus og Salim Ghannoum, Phd i cellebiologi ved Oslo Universitetssykehus.

PP-UNP-NOR-0526