Varighet:
39 minutter

Details

Persontilpasset kreftbehandling og studien IMPRESS-Norway

Foredragsholder er  Åsmund Flobak, lege ved Kreftklinikken St Olavs hospital og forsker på NTNU.

Biologisk forståelse er i ferd med å etableres som grunnlag for persontilpasset kreftbehandling. Åsmund Flobak  snakker i dette webinaret om hvordan persontilpasset kreftbehandling implementeres i Norge i dag i studien IMPRESS-Norway, og de tidlige erfaringene som er høstet så langt. 

Pasienter som ikke lenger har nytte av standardbehandling kan få gjort en gentest som kan gi mulighet til å prøve eksperimentell behandling som del av det offentlige helsetilbudet.  Han sier også litt om utfordringer for neste generasjons presisjonsmedisin og veien videre. 

Webinaret "Persontilpasset kreftbehandling og studien IMPRESS-Norway" ble arrangert 23. mars 2022. 

PP-UNP-NOR-0126