Varighet:
38 minutter

Details

Real World Evidence

Real world data (RWD) er pasientdata fra ulike kilder, som for eksempel registre eller pasientjournaler. Real World Evidence (RWE) kommer dermed ikke alltid fra randomiserte, kontrollerte, kliniske studier, men ofte fra klinisk praksis, observasjonsstudier eller registerdata, altså fra den såkalte «virkelige verden».
En av de nyere trendene innenfor biostatistikk og klinisk epidemiologi er bruk av såkalte Causal Inference models: modeller hvor det justeres for viktige pasientkarakteristika slik at RWD (fra observasjonelle studier) kan gi oss informasjon om reell fordel og risiko ved et legemiddel etter at det har kommet på markedet.
Med Professor Robin Christensens ord: «Vi beveger oss over i en ny æra med persontilpasset medisin og det er viktig å forstå hvilke muligheter som ligger i RWD og kausale modeller. For at disse mulighetene skal kunne videreutvikles og forbedres tror vi at det er nyttig og nødvendig å avmystifisere RWE, og det ønsker vi å gjøre med denne forelesningen.» 

Webinaret "Real World Evidence" ble arrangert 24. november 2021. Webinaret er en forelesning av Robin Christensen, BSc, MSc, PhD, Professor i biostatistikk og klinisk epidemiologi

Preparatomtale: 
PP-ONC-NOR-0357