Varighet:
38 minutter

Details

Utfordringer ved onkologisk behandling av skrøpelige pasienter

Stadig flere lever med senskader etter kreft og kreftbehandling. Eldre og skrøpelige med redusert reservekapasitet er en spesielt utsatt pasientgruppe. Kognitiv utfordringer og utfall ses ved en rekke ulike krefttyper og behandlinger. Kartlegging av risikofaktorer, identifisering av risikopasienter og monitorering av kognitiv funksjon bør vurderes ved valg av behandling og behandlingsintensitet.

Webinaret "Utfordringer ved onkologisk behandling av skrøpelige pasienter" ble arrangert 14. september 2022. Webinaret er en forelesning av Håkon Ihle-Hansen, PhD og overlege ved seksjon for Geriatri, Slag og Rehabilitering (GSR), medisinsk avdeling, Bærum Sykehus, Vestre Viken HF og forsker ved Forskningsavdelingen, Bærum Sykehus

Preparatomtale
PP-UNP-NOR-0505