ALK+ NSCLC kasuistikkmøte 03.11.2021

I dette møtet var alle 4 kasuistikkene ALK+ NSCLC. Hver case fikk 20 minutter der vi la vekt på diskusjon fremfor presentasjon, og gode diskusjoner ble det. Møteleder var Dr Åslaug Helland fra OUS, og de fire som presenterte kasuistikker var: Dr Henrik Horndalsveen (OUS), Dr Marianne Aanerud (Haukeland), Dr Anne Siri Gløersen (Ahus), og Dr Tarje Halvorsen (St Olavs). 
Total tid: 1.5t.

BE OM OPPTAKET VED Å SCANNE QR-KODEN:
 

QR kode for opptak NSCLC møte

Opptaket er KUN FOR HELSEPERSONELL. 

Merk at lenken du mottar per e-post kun er gyldig i begrenset tid. Derfor bør du laste ned opptaket når du mottar lenken slik at du kan se det ved en senere anledning.

Det er IKKE anledning til å dele opptaket med andre. Du kan evt henvise andre (kun helsepersonell) til denne nettsiden der de selv kan be om opptaket. 

Lenke til Felleskatalogtekst om Pfizer`s legemidler i lungekreft som nevnes:

PP-UNP-NOR-0283