Atrieflimmer

Flimmerpodden

for deg som er interessert i å holde deg faglig oppdatert på atrieflimmer. 

 

Flimmerpodden - hva og hvorfor?

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen og vi antar at over 150 000 nordmenn har tilstanden. De fleste klinikere vil møte atrieflimmer i en eller annen form. Vi ønsker i denne podcast-serien å sette fokus ulike aspekter ved atrieflimmer, alt fra diagnostisering, EKG, screening, behandling og oppfølging av pasienter med atrieflimmer- alt basert på ESC- guidlines.  

I studio sitter Dr. Edvard Liljedahl Sandberg og Torstein Eiken. 

Edvard jobber på Hjerteavdelingen ved Sørlandets Sykehus Arendal og er fra våren 2021 Phd stipendiat med ansvar for bla. www.afstudien.no. Dette er en norsk screeningstudien for atrieflimmer.  

Torstein Eiken. Torstein er utdannet fysioterapeut, men har siden 2001 jobbet i Pfizer med mange ulike medikamenter, hvorav de siste 10 årene med antikoagulasjon!  

Episode 1 - Atrieflimmer

Denne episoden handler om:

  • symptomer på atrieflimmer 
  • risikofaktorer
  • AF studien
  • screening
Lytt her (11:47)

Episode 2 - Atrieflimmer - en blålys diagnose?

Skal en nyoppstått atrieflimmer legges inn på sykehus? Hjertebank og tungpust kan oppleves skremmende for mange pasienter. Hvordan håndtere engstelige og redde pasienter med et hjerte som «løper løpsk»? Hva sier retningslinjene? Vi skal i denne episoden se på ESC guidlines for AF og gå gjennom ESC’s ABC for atrieflimmer. Antikoagulasjon og frekvensregulering?  

Lytt her (19:42)

Episode 3 - Atrieflimmer – slagrisiko og blødningsrisiko 

I denne episoden går vi videre i atrieflimmerens ABC.  Slagrisiko og blødningsrisiko. Hvordan kalkulere pasientens årlige slagrisiko? Hvem skal antikoaguleres? Hvordan involvere pasenter i antikoagulasjonen? Hvordan optimalisere og redusere risikoen for blødninger hos pasienter på antikoagulasjon? Underbehandler vi de eldste pasientene mtp antikoagulasjon i frykt for blødninger og fall? 

Lytt her (21:24)

Episode 4 - Hjertebank og sommerfugler i brystet

Litteraturen beskriver «hjertebank», men er dette pasients språk? Kribling i brystet, Og hvilke andre tilstander kan det være dersom atrieflimmer er utelukket? Stress? Stoffskife? Bivirkninger?  

Gjest i studio er spesialist i allmnnmedisin og overlege AFR, SSHF Gabrielle Danielsen. 

Langtids EKG og Holter hos pasienter med liten risiko for slag?  

Lytt her (30:44)

Episode 5 - Når EKG gir legen hjertebank!

Gjest i studio er spesialist i allmennmedisin/ overlege AFR, SSHF Gabrielle Danielsen. 

Tar vi nok EKG og kan vi stole på den automatiske tolkningen maskinene gir?  

Hva er indikasjon for å ta EKG? Kommunikasjon om EKG mellom fastlegen og speisialist- hva forventes? Hva bør man kunne se på EKG? Algoritmer for tolkning. 

Lytt her (19:29)

Episode 6 - Bør vi lete etter atrieflimmer?

Gjest i studio er kardiolog  og seksjonsoverleg ved hjerteavdelingen Sørlandets Sykehus Arendal, Jarle Jortveit. 

1 av 3 vil i løpet av livet utvikle atrieflimmer, og atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Man antar at 50 000 nordmenn går med en udiagnostisert atrieflimmer. 8 hjerneslag hver dag tilskrives atrieflimmer. Leter vi hos de riktige pasientene? Hvilke retningslinjer gjelder for screening? Hvordan gjøre screening i praksis? 

Lytt her (16:59)
Preparatomtale: 

 

PP-GIP-NOR-0914