Pfizer AS har gleden av å invitere deg til en medisinsk gjennomgang av Paxlovid til behandling av covid-19 hos voksne. Vi ser også nærmere på Helsedirektoratets retningslinjer for bruk. 

Møtet er digitalt. Du vil motta link i forkant av webinaret. 

 

Registrering til digitalt møte:

Paxlovid - en medisinsk gjennomgang

 

Mer informasjon: 

18:00 Paxlovid - en medisinsk gjennomgang
v/Lars Erik Schiro, Medical Affairs Scientist i Pfizer

18:20 Gjennomgang av Helsedirektoratets retningslinjer på
Paxlovid og hvilke risikogrupper som kan behandles
v/Pfizer

Q&A direkte etter presentasjonen

Møtet vil gjennomføres digitalt torsdag 12. januar kl. 18.00. Lenke til webinaret vil bli tilsendt på mail samme dag som møtet gjennomføres.

Det vil være mulig å stille spørsmål i etterkant av møtet.

Logg på i god tid før møtet slik at du vet at bilde og lyd fungerer. Bytt eventuelt device til mobil eller iPad dersom PC ikke fungerer.

Indikasjon: Paxlovid er indisert til behandling av covid 19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygen¬behandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid 19 sykdom. Kontraindikasjoner: Medikamenter som primært metaboliseres eller påvirker metabolisering via CYP3A. Legemidler, som er svært avhengige av CYP3A for clearance, og hvor forhøyede konsentrasjoner er assosiert med alvorlige og/eller livstruende reaksjoner.  Legemidler som er potente CYP3A-induktorer, og hvor signifikant reduserte plasmakonsentrasjoner av nirmatrelvir/ritonavir kan være assosiert med fare for tap av virologisk respons og mulig resistens. Forsiktighetsregler: Vær varsom med bruk av Paxlovid i pasientgrupper med andre comorbiditeter som behandles med medikamenter som primært metaboliseres eller påvirker metabolisering via CYP3A. Interaksjoner: Fare for interaksjoner med andre legemidler bør vurderes før og under behandling med Paxlovid. Samtidig administrerte legemidler bør vurderes under behandling med Paxlovid, og pasienten bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Se liste over interaksjoner med legemidler i SPC eller scann QR-kode. Bivirkninger: De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi (5,6 %), diaré (3,1 %), hodepine (1,4 %) og oppkast (1,1 %). Pris: 20 stk. + 10 stk. (blister) Listepris: 0,- (591488). Reseptforskrivning: via blåreseptforskriften §4.
Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.
Paxlovid har betinget markedsføringstillatelse.

 

Kontakt: 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: [email protected] 

PP-PAX-NOR-0063