Atrieflimmer

Flimmerpodden

for deg som er interessert i å holde deg faglig oppdatert på atrieflimmer. 

 

Flimmerpodden - hva og hvorfor?

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen og vi antar at over 150 000 nordmenn har tilstanden. De fleste klinikere vil møte atrieflimmer i en eller annen form. Vi ønsker i denne podcast-serien å sette fokus ulike aspekter ved atrieflimmer, alt fra diagnostisering, EKG, screening, behandling og oppfølging av pasienter med atrieflimmer- alt basert på ESC- guidlines.  

I studio sitter Dr. Edvard Liljedahl Sandberg og Torstein Eiken. 

Edvard jobber på Hjerteavdelingen ved Sørlandets Sykehus Arendal og er fra våren 2021 Phd stipendiat med ansvar for bla. www.afstudien.no. Dette er en norsk screeningstudien for atrieflimmer.  

Torstein Eiken. Torstein er utdannet fysioterapeut, men har siden 2001 jobbet i Pfizer med mange ulike medikamenter, hvorav de siste 10 årene med antikoagulasjon!  

Episode 1 - Atrieflimmer

Denne episoden handler om:

  • symptomer på atrieflimmer 
  • risikofaktorer
  • AF studien
  • screening

432-NO-2100184 AD:10.2021,  PP-ELI-NOR-1696

Lytt her (11:47)

Episode 2 - Atrieflimmer - en blålys diagnose?

Skal en nyoppstått atrieflimmer legges inn på sykehus? Hjertebank og tungpust kan oppleves skremmende for mange pasienter. Hvordan håndtere engstelige og redde pasienter med et hjerte som «løper løpsk»? Hva sier retningslinjene? Vi skal i denne episoden se på ESC guidlines for AF og gå gjennom ESC’s ABC for atrieflimmer. Antikoagulasjon og frekvensregulering?  


432-NO-2100185 AD:10.2021, PP-ELI-NOR-1652

Lytt her (19:42)

Episode 3 - Atrieflimmer – slagrisiko og blødningsrisiko 

I denne episoden går vi videre i atrieflimmerens ABC.  Slagrisiko og blødningsrisiko. Hvordan kalkulere pasientens årlige slagrisiko? Hvem skal antikoaguleres? Hvordan involvere pasenter i antikoagulasjonen? Hvordan optimalisere og redusere risikoen for blødninger hos pasienter på antikoagulasjon? Underbehandler vi de eldste pasientene mtp antikoagulasjon i frykt for blødninger og fall? 

01:37 – disclaimer: Pasienter med kunstige hjerteklaffer. Sikkerhet og effekt av Eliquis er ikke undersøkt hos pasienter med kunstige hjerteklaffer (mekaniske og biologiske), med eller uten atrieflimmer. Bruk av Eliquis er derfor ikke anbefalt ved denne tilstanden. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt 4,4
432-NO-2100186 AD:10.2021,   PP-ELI-NR-1653
Lytt her (21:24)

Episode 4 - Hjertebank og sommerfugler i brystet

Litteraturen beskriver «hjertebank», men er dette pasients språk? Kribling i brystet, Og hvilke andre tilstander kan det være dersom atrieflimmer er utelukket? Stress? Stoffskife? Bivirkninger?  

Gjest i studio er spesialist i allmnnmedisin og overlege AFR, SSHF Gabrielle Danielsen.  Langtids EKG og Holter hos pasienter med liten risiko for slag?  

432-NO-2100187 AD:10.2021, PP-ELI-NOR-1654

Lytt her (30:44)

Episode 5 - Når EKG gir legen hjertebank!

Gjest i studio er spesialist i allmennmedisin/ overlege AFR, SSHF Gabrielle Danielsen. 

Tar vi nok EKG og kan vi stole på den automatiske tolkningen maskinene gir?  

Hva er indikasjon for å ta EKG? Kommunikasjon om EKG mellom fastlegen og speisialist- hva forventes? Hva bør man kunne se på EKG? Algoritmer for tolkning. 

432-NO-2100188 AD:10.2021, PP-ELI-NOR-1704

Lytt her (19:29)

Episode 6 - Bør vi lete etter atrieflimmer?

Gjest i studio er kardiolog  og seksjonsoverleg ved hjerteavdelingen Sørlandets Sykehus Arendal, Jarle Jortveit. 

1 av 3 vil i løpet av livet utvikle atrieflimmer, og atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Man antar at 50 000 nordmenn går med en udiagnostisert atrieflimmer. 8 hjerneslag hver dag tilskrives atrieflimmer. Leter vi hos de riktige pasientene? Hvilke retningslinjer gjelder for screening? Hvordan gjøre screening i praksis? 

432-NO-2100189 AD:10.2021, PP-ELI-NOR-1712 

Lytt her (16:59)

Episode 7

Dagens gjest er professor Rune Fensli fra Universitetet i Agder. 

Vi kommer blant annet inn på kunstig intelligens i forhold til diagnostikk av atriflimmer. 

 

 

432-NO-2100190 AD:10.2021
PP-INT-NOR-0037

Lytt her
Preparatomtale: 

 

Referanser: 

1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of CardioThoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2020 Aug 29:ehaa612. Doi/10.1093/eurheartj/ehaa612

2. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.

3. Engdahl J, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.

4. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08

5. Dulli, D.A.; Stanko, H.;Levine, R.L. Atrial fibrillation is associated with severe acute ischemic stroke. Neuroepidemiology 2003, 22, 118-123. [CrossRef]

6. Renato D. Lopes, M.D., Ph.D. et al. The New England Journal of Medicine Downloaded from nejm.org on March 17, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1817083

7. https://sshf.no/kliniske-studier/atrieflimmerstudien

8. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no

9. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365:981-992

10. Kjerpeseth LJ, Igland J, Selmer R et al. Prevalence and incidence rates of atrial fibrillation in Norway 2004-2014. Heart. 2021 Feb;107(3):201-207. Doi: 10.1136/heartjnl-2020-316624. Epub 2020 Aug 20.

11. Lip G, Nieuwlaat R, Pisters R et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest. 2010;137(2):263-72

12. Kirchhhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678

13. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365: 981–992.

14. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365 (10) 883-891

15. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361 (12) 1139-1151

16. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 369 (22) 2093-2104

17. Jarle Jortveit et al. Diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge 2016. Tidsskr Nor Legeforen   2019,  doi:10.4045/tidsskr.18.0606

18. Al-Khatib SM, Pritchett EL. Clinical features of Wolff-Parkinson White syndrome. Am Heart J. 1999 Sep;138(3 Pt):403-12. Doi: 10.1016/s0002-8703(99)70140-7.

19. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S,et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6

20. Norsk Hjerneslagregister. Årsrapport 2019, justert 21.10.2020. https:// Norsk hjerneslagregister årsrapport 2019, justert 21.10.2020.pdf

21. Mant J, Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, et al. Accuracy of diagnosing atrial fibrillation on electrocardiogram by primary care practitioners and interpretative diagnostic software: analysis of data from screening for atrial fibrillation in the elderly (SAFE) trial. BMJ 2007;335:380.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ELIQUIS preparatomtale (SPC), avsnitt 4, 5.1, 03.0.2019

PP-INT-NOR-0053